INLOOPSPREEKUUR

donderdag van 08.45 tot 09.45 uur

Zoutkamperschans 1, Nieuwegein, (Gezondheidscentrum de Schans)

KIND & FYSIO

030-6303530

ONZE LOCATIES

Vaak zijn het de ouders of de leerkrachten die signaleren dat een kind motorische problemen heeft. Maar ook de huisarts, de jeugdarts(consultatiebureau of schoolartsen-ienst), kinderarts en de kinderrevalidatiearts signaleren of een kind in zijn ontwikkeling belemmerd wordt. De huisarts of een medisch specialist kan een gerichte verwijzing 'kinderfysiotherapie' geven.

 

De 1e 18 behandelingen worden door de zorgverzekeraar vergoed. Voor langdurige behandeling is een verwijzing van een specialist (kinderarts, neuroloog etc.) nodig om op gehele- of gedeeltelijke vergoeding van de zorgverzekeraar te kunnen rekenen. Indien uw kind aan huis wordt behandeld, is een verwijzing noodzakelijk.

 

Hierbij moet opgemerkt worden dat de behandeling uitgevoerd moet worden door een geregistreerd kinderfysiotherapeut. U kunt in uw polis van uw zorgverzekeraar nagaan hoe het in uw individuele geval financieel precies geregeld is.

€ 50,00

€ 15,00

€ 35,00

€ 55,00

€ 35,00

€ 15,00

Kinderfysiotherapeutische behandeling

Screening

Intake en onderzoek na screening

Intake en onderzoek na verwijzing

Eenmalig kinderfysiotherapeutisch verslag

Toeslag behandeling aan huis 

VERWIJZING

TARIEVEN EN VERGOEDING

Kind en Fysio Kinderfysiotherapie verwijzing tarieven vergoeding

Iedere verzekeringsmaatschappij hanteert eigen tarieven die u in uw polisvoorwaarden kunt vinden. Als de behandeling niet in aanmerking komt voor vergoeding dan hanteren wij de volgende tarieven binnen onze praktijk voor kinderfysiotherapie:

 

INFORMATIE VAN ZORGWIJZER.NL

De vergoedingen voor fysiotherapie in 2017 zijn bekend gemaakt door alle zorgverzekeraars.

Deze informatie is overzichtelijk geplaatst op: http://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/fysiotherapie

 

Bovendien is hier ook een artikel gepubliceerd over welke zorgverzekeraars nog onbeperkt fysiotherapie vergoeden in 2017 en wat de voorwaarden zijn.

Dit artikel kunt u hier vinden: http://www.zorgwijzer.nl/zorgverzekering-2017/onbeperkte-fysiotherapie-in-2017

klik op plaatsnaam

voor gegevens

Allen geregistreerd in het Centraal Kwaliteitsregister van het KNGF. Aangesloten bij de NVFK.

De NVFK (Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie in de Kinder- en jeugdzorg) vertegenwoordigt de beroepsgroep van kinderfysiotherapeuten.

Copyright Kind en Fysio 2014 | Website made by: STUDIO RAPIDES