SCHRIJF THERAPIE

BEGELEIDING VOOR KINDEREN MET

SCHRIJFPROBLEMEN

WANNEER SPREKEN WE VAN EEN

MOTORISCH SCHRIJFPROBLEEM

• het handschrift (het schrijfproduct) niet of nauwelijks leesbaar is (dysgrafie);

• het tempo te traag is;

• de schrijfbeweging niet aangeleerd kan worden en/of er pijn ontstaat bij het schrijven;

• het volhouden van de beweging problemen oplevert.

Schrijfproblemen kunnen op zichzelf staan, maar ook een uitingsvorm zijn van complexe motorische problematiek (Developmental  Coordination Disorder = DCD,   Neuromusculaire aandoeningen, cerebrale stoornissen etc.), gedragsstoornissen (autisme etc.) of leerproblemen op basis van cognitieve deficiënties zoals bijv. mentale retardatie, dyslexie.

 

KINDERFYSIOTHERAPEUTISCHE INTERVENTIES

• onderzoeken of er een motorisch probleem aan het schrijven ten

  grondslag ligt;

• een individueel behandelplan voor uw kind maken;

• overleg met leerkracht om de behandeling op de schoolse vaardigheden

  af te stemmen;

• advies over schrijfmateriaal.

Schrijven kan gezien worden als een motorische vaardigheid, een communicatiemiddel en een expressiemiddel.  Schrijven is het op papier zetten van een boodschap. 30% van de kinderen in Nederland ondervindt in meer of mindere mate problemen met het (leren) schrijven. Deze problemen betreffen onleesbaar schrijven, tempo problemen en/of pijn en vermoeidheid bij schrijven.

 

Het schrijven op zichzelf is een motorische vaardigheid waar basisvoorwaarden voor aanwezig moeten zijn. Dit heeft alles te maken met rijping en motorisch leren.

DE KWALITEIT VAN HET SCHRIJVEN WORDT BEPAALD AAN DE HAND VAN:

• de leesbaarheid van de letters, woorden en zinnen;

• de schrijfbeweging; verloop en nauwkeurigheid;

• de snelheid van bewegen;

• het wel/niet optreden van vermoeidheid;

• pengreep, drukopbouw en opgebouwde spanning;

• houding.

 

HOE KOMT U BIJ DE KINDERFYSIOTHERAPEUT TERECHT

De kinderfysiotherapeut is direct toegankelijk (DTF).

Dit betekent dat u op eigen initiatief een afspraak voor een onderzoek en observatie kunt regelen.

 

Vaak zijn er problemen met het schrijven op school en zal de leerkracht adviseren contact op te nemen met een kinderfysiotherapeut. Ook een (huis)arts kan u adviseren en doorsturen.

INLOOPSPREEKUUR

donderdag van 08.45 tot 09.45 uur

Zoutkamperschans 1, Nieuwegein, (Gezondheidscentrum de Schans)

KIND & FYSIO

030-6303530

ONZE LOCATIES

Kind en Fysio Kinderfysiotherapie schrijftherapie begeleiding voor kinderen met schrijfproblemen
Hoe herken ik een schrijfprobleem bij mijn kind en wat kan ik er aan doen?

klik op plaatsnaam

voor gegevens

terug naar overzicht

Allen geregistreerd in het Centraal Kwaliteitsregister van het KNGF. Aangesloten bij de NVFK.

De NVFK (Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie in de Kinder- en jeugdzorg) vertegenwoordigt de beroepsgroep van kinderfysiotherapeuten.

Copyright Kind en Fysio 2014 | Website made by: STUDIO RAPIDES